Dyrekcja

Andrzej Herman
Dr hab. Andrzej Herman, prof. IFiŻZ PAN

Dyrektor

tel. +48 22 76 53 303

email a.herman@ifzz.pl

Renata Miltko
Dr hab. Renata Miltko, prof. IFiŻZ PAN

Z-ca dyrektora d/s naukowych

tel. +48 22 76 53 370

email: r.miltko@ifzz.pl

Agata Krawczyńska
Dr inż. Agata Krawczyńska

Z-ca dyrektora d/s administracyjno technicznych

tel. +48 22 76 53 304

email: a.krawczynska@ifzz.pl

Bolesława Karapyta
Bolesława Karapyta

Główna księgowa

tel. +48 22 76 53 306

email: b.karapyta@ifzz.pl