slide 1

W dniach 21-30 września 2018 roku po raz 22 odbył się Festiwal Nauki w Warszawie. Śladem poprzednich edycji, również i w tym roku Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w tym wydarzeniu. Koordynatorem Festiwalu Nauki w Instytucie był mgr Bartosz Jarosław Przybył, który razem z lek. wet. Moniką Tomczyk zorganizowali dwa spotkania klubowe w Pałacu Staszica na ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. W ramach spotkań dwoje pracowników naukowych Instytutu wygłosiło wykłady otwarte:

  • „KANABINOIDY – ZASTOSOWANIE W TERAPII RÓŻNYCH SCHORZEŃ – ZA I PRZECIW”; wykład wygłosiła prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba (24.09.2018 r.)
  • „DWIE TWARZE TLENU, CZYLI JAK DR JEKYLL PRZEKSZTAŁCAŁ SIĘ W MR HYDE'A”; wykład wygłosił dr hab. inż. Paweł Kowalczyk (25.09.2018 r.)

Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy oraz wywołały ożywioną dyskusję pomiędzy prelegentami, a zaproszonymi pracownikami Instytutu.