slide 1

Instytut już po raz drugi otrzymał dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na upowszechnianie nauki (Decyzja nr 631/P-DUN/2018 z dnia 10.04.2018 r.), której celem jest modernizacja wydawanego przez Instytut czasopisma o charakterze międzynarodowym - Journal of Animal and Feed Sciences (http://www.jafs.com.pl/). W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace, dokumentujące wyniki badań z zakresu hodowli i fizjologii, żywienia zwierząt, genetyki oraz technologii i konserwacji pasz. Dzięki publikowaniu prac autorów z całego świata oraz wzrastającej liczbie cytowań, JAFS znajduje się wśród czasopism wymienianych w Journal Citation Report. Współczynnik wpływu (Impact Factor) czasopisma za okres 5 lat wynosi 0,857.