slide 1

W dniach 26-28.09.2018 r. w Warszawie odbyła się XV. Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy. Konferencja ta organizowana jest cyklicznie przy współpracy młodych pracowników naukowych z trzech jednostek: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W tym roku organizatorem głównym konferencji był Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. W komitecie organizacyjnym zasiedli: mgr inż. Maciej Wójcik, dr inż. Agata Krawczyńska, inż. Bartosz Pawlina, lek. wet. Monika Tomczyk oraz dr inż. Paweł Kowalczyk, mgr inż. Bartosz Kierończyk, mgr inż. Mateusz Rawski, dr inż. Anita Zaworska, mgr inż. Agnieszka Waliczek i mgr inż. Marcin Przybyło. Honorowy patronat nad konferencją objęli, podobnie jak podczas poprzedniej edycji, prof. dr hab. Jacek Skomiał, dr hab. Damian Józefiak, prof. dr hab. Piotr Ślósarz, prof. PULS, prof. dr hab. Czesław Klocek oraz prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski. Konferencję zorganizowano w warszawskim Centrum Biznesowym FORT. Sponsorami konferencji byli: firma Lab-JOT oraz czasopismo Polskie Drobiarstwo.

Pierwszy raz w swojej historii Konferencja doczekała się własnego loga oraz strony internetowej www.youngresearchers2018.com.

Podczas konferencji wygłoszono dwa wykłady plenarne:

  • pierwszego dnia wykład pt. „Unknown faces of inulin” wygłosił dr Inż. Marcin Barszcz z Zakładu Żywienia Zwierząt Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN,
  • drugiego dnia wykład pt. „Neuroendocrine control of body energy homeostasis” wygłosił dr Inż. Michał Szlis z Zakładu Fizjologii Zwierząt, Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN.

W konferencji udział wzięło około 30 uczestników z 5 jednostek naukowych. Uczestnicy wygłosili 21 doniesień ustnych oraz zaprezentowali 14 plakatów.

Jak w poprzednich edycjach odbył się konkurs na najlepszą prezentację lub plakat. Pierwsze miejsce przyznano ex aequo trzem osobom:

  • Zuzannie Mikołajczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za prezentację pt. „A comparison of dog reactions to insects and commercial feed aromas – a preliminary study,”
  • Magdalenie Noak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za prezentację pt. „The effect of selected food waste used as substrates on the growth of Hermetia illucens,”
  • Monice Tomczyk z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN za doniesienie plakatowe pt. „The effect of peripheral administration of anandamide on the GnRH gene expression and LH secretion in the follicular phase ewe during endotoxin induced inflammation”.

Drugie miejsce za prezentację pt. „Effect of fructose supplementation on feed intake and nutrient digestibility in Reeves’s muntjac (Muntiacus reevesii)” przyznano Marcinowi Przybyło z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nagrody ufundowali Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz firma HiProMine.