Informacje ogólne

Instytut ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Preferowaną formą przygotowania rozprawy doktorskiej jest podsumowanie co najmniej 2 prac monotematycznych, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym indeksowanych w bazie JCR. Pozostałe wymaganie zgodne są z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Studia doktoranckie prowadzono we współpracy z Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW oraz Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Od 2018 r. Instytut współpracuje w tym zakresie ponownie z Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Stopnie doktora nauk rolniczych nadawane mogą być również młodym pracownikom Instytutu, zatrudnionym na etacie asystenta lub inżynieryjnym, którzy realizują tu swoje badania, a ich wyniki stanowią podstawę do publikowania prac naukowych.