Menu

Instytut prowadzi badania podstawowe i prace rozwojowe w zakresie fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich oraz laboratoryjnych. Dotyczą one endokrynologii wzrostu, rozwoju i rozrodu, neuroendokrynologii, a także metabolizmu i wykorzystania składników pokarmowych oraz substancji aktywnych biologicznie zawartych w paszach.

Ważną pozycję stanowią badania nad rozwojem struktury i funkcji przewodu pokarmowego u nowonarodzonych i rosnących zwierząt oraz badania dotyczące symbiotycznych mikroorganizmów, zasiedlających przewód pokarmowy ssaków roślinożernych.

W ostatnich latach, podjęto innowacyjne prace, których celem jest poprawa cech prozdrowotnych mięsa drobiowego, wieprzowego i jagnięciny przez zmniejszenie otłuszczenia tusz oraz poprawę profilu kwasów tłuszczowych.