Menu

Zawiadomienie - obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wojtulewicz pt. „Wpływ fotoperiodu i stanu zapalnego na aktywność sekrecyjną części guzowatej przysadki samicy owcy"

|

Zawiadomienie

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Zywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, ze w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 09:30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, piętro 26, sala 2604

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Wojtulewicz

pt. „Wpływ fotoperiodu i stanu zapalnego na aktywność sekrecyjną części guzowatej przysadki samicy owcy"

Promotor pracy:

Dr hab. inz. Andrzej Przemysław Herman, prof, nadzw. IFiZZ PAN Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:

Prof dr hab. Marek Koziorowski Uniwersytet Rzeszowski

Prof dr hab. inż. Edyta Molik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece IFiŻZ PAN w Jabłonnie. Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu (www.ifzz.pl).

Zawiadomienie

Streszczenie

Recenzja - Prof dr hab. Marek Koziorowski

Recenzja - Prof dr hab. inż. Edyta Molik