Menu

RODO

|

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych niniejszym informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., obowiązującego od 25 maja 2018r., że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul. Instytucka 3.

2) z Inspektorem ochrony danych w Instytucie można skontaktować się w następujący sposób:

wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

korespondencyjnie na adres Instytutu lub

pod jednym z podanych numerów telefonu  22 765 33 01, 22 765 33 00, 606 217 917;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą są w jednym lub kilku z poniżej wymienionych celów (art.6 pkt 1 RODO):

- na podstawie udzielonej zgody na  przetwarzanie danych osobowych;

- jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów wykonawczych,  Kodeksu Pracy ;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zachowaniem ogólnych zasad ochrony danych – w szczególności:

ograniczenia celu; minimalizacji danych; ograniczonych okresów przechowywania; uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania; domyślnej ochrony danych;

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz może wynikać z wymogu ustawowego lub zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może powodować niemożność wykonania wymogu lub zawarcia umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały procesowi profilowania.