Menu

Bibliografia 2007

|

PRACE OPUBLIKOWANE

I. Książki, podręczniki i ich rozdziały, monografie

1. Jankowska A. – Wpływ aktywności elektrycznej mięśniówki jelita cienkiego cieląt na adhezję wybranych szczepów bakterii do komórek Caco-2 w badaniach in vitro. - Rozprawa doktorska, Jabłonna, 2007

2. Kochman K., Przekop F., Okrasa S. – Ośrodkowa regulacja neuralna procesów rozrodczych. W: Biologia rozrodu zwierząt. Tom 1. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, pod red. T. Krzymowskiego. Wyd. UW-M, Olsztyn, 2007, s. 21-57

3. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – Sezonowe mechanizmy regulacji sekrecji mleka u owiec. W: Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt, pod red. W. Wierzchosia. Wyd. Instytut Botaniki PAN, Kraków, 2006, s. 39-50

4. Niedźwiedzka K.M. – Wpływ izomerów sprzężonego kwasu linolowego i selenu na profil kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach i narządach szczurów i owiec. - Rozprawa doktorska, Jabłonna, 2007

5. Polkowska J. – Wpływ żywienia na mechanizmy regulujące procesy rozrodu. W: Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, pod red. T. Krzymowskiego. Wyd. UW-M, Olsztyn, 2007, s. 397-414

6. Przekop F. – Stres i jego wpływ na procesy rozrodu zwierząt. W: Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, pod red. T. Krzymowskiego. Wyd. UW-M, Olsztyn, 2007, s. 421-431

7. Wereszka K.S. – Charakterystyka aktywności celulolitycznej i ksylanolitycznej orzęsków Diploplastron affine. – Rozprawa doktorska, Jabłonna, 2007

8. Zabielski R., Kotunia A., Pietrzak P., Godlewski M.M., Kowalski Z.M. - Przebudowa nabłonka jelitowego u cieląt i prosiąt. W: Noworodek a Środowisko (cz. 3), ed. T. Stefaniak. Wrocław, 2007, 158-169

II. Oryginalne artykuły i rozprawy naukowe

1. Bełżecki G., Newbold C.J., McEwan N.R., McIntosh F.M., Michałowski T. – Characterization of the amylolytic properties of the rumen ciliate protozoan Eudiplodinium maggii. – J. Anim. Feed Sci. 16, 590-606, 2007 IF=0.281 pkt. 15

2. Boxma B., Ricard G., van Hoek A.H., Severing E., Moon van der Stay S.Y., van der Stay G.W.M., Van Alen T.A., de Graaf D.M., Cremers G., Kwonles M., McEwan N.R., Newbold, C.J., Jouany J.-P., Michałowski T., Pristas P., Huynen M.A., Hackstein J.H.P. The (FeFe)hydrogenase of Nyctoterus ovalis has a chimeric origin. - BMC Evolutionary Biology 7, 230, 2007 IF = 4,455 pkt. 24

3. Buraczewska L., Święch E., Tuśnio A., Taciak M., Ceregrzyn M., Korczyński W. - The effect of pectin on amino acid digestibility and digesta viscosity, motility and morphology of the small intestine, and on N-balance and performance of young pigs. - Livest. Sci. 109, 53-56, 2007 IF=1,131 pkt. 24

4. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Mateusiak K., Misztal T., Przekop F. – The central effect of β-endorphin and naloxone on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRH-R) gene in the anterior pituitary gland in follicular phase ewes. – Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 115, 1-7, 2007 IF=1.356 pkt. 10

5. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Misztal T., Mateusiak K., Przekop P. - Effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor (GnRH-R) genes in the preoptic area-hypothalamus and GnRH-R gene in the stalk/median eminence and anterior pituitary gland in ewes during follicular phase of the estrous cycle. - Acta Neurobiol. Exp. 67, 1-12, 2007 IF=1.207 pkt. 10

6. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K., Wąsowska I.- Improved saponification then mild base and acid-catalyzed methylation is a useful method for quantifying fatty acids, with special emphasis on conjugated dienes. - Acta Chromat., 18, 59-71, 2007 IF=1.109 pkt. 10

7. Czauderna M., Kowalczyk J., Jensen S.K., Sejersen K., Sørensen M.T.- The use of developed chromatographic methods to study vitamin E and conjugated linoleic acid isomers in milk of cows. - J. Anim. Feed Sci., 16, Suppl. 1, 90-96, 2007 IF=0.281 pkt. 15

8. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K.- Effect of dietary conjugated linoleic acid mixture and selenized yeast on concentrations of selected fatty acids and mineral elements in rats. Arch. Anim. Nutr., 61, 135-150, 2007 IF=1.051 pkt. 20

9. Czauderna M., Kowalczyk J., Żebrowska T., Michalski J.P., I. Wąsowska I., 2007. - Response of milk fatty acid profile to various protein levels in goat diets with similar of fatty acid content. - J. Anim. Feed Sci., 16, Suppl. 2, 548-553, 2007 IF=0.281 pkt. 15

10. Czauderna M., Kowalczyk J.- Alkaline saponification results in decomposition of tocopherols in milk and ovine blood plasma. - J. Chromatogr. B, 858, 8-12, 2007 IF=2.647 pkt. 24

11. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K., Niedźwiedzka K.M.- Comparison of the influence of different chemical forms of selenium and the profiles of CLA isomers in the diet on the fatty acid and amino acid contents in the liver and femoral muscles of rats.- J. Anim. Feed Sci., 16, 678–695, 2007 IF=0.281 pkt. 15

12. Gabryszuk M., Czauderna M., Baranowski A., Strzałkowska N., Jóźwik A., Krzyżewski J. - The effect of diet supplementation with Se, Zn and vitamin E on cholesterol, CLA and fatty acid contents of meat and liver of lambs. –Anim. Sci. Papers Reports 25, 1, 25-33, 2007 pkt. 6

13. Fabijańska M., Gruszecka D., Kosieradzka I., Mieczkowska A., Smulikowska S. - Effects of feed enzymes on nutritive value of hybrid triticale x Agrotriticum kernels for broiler chickens. - J. Anim. Feed Sci. 16, 225-231, 2007 IF=0.281 pkt. 15

14. Górski K., Gajewska A., Romanowicz K., Misztal T. - Genistein-induced pituitary prolactin gene expression and prolactin release in ovariectomized ewes, following a series of intracerebroventricular infusions.- Reprod. Biol. 7, 233-246, 2007 pkt. 6

15. Jankowska A., Laubitz D., Guillaume D., Kotunia A., Kapica M., Zabielski R. The effect of pentaghrelin on amylase release from the rat and porcine dispersed pancreatic acinar cells in vitro. Livest. Sci. 108, 65-67, 2007 IF=1.131 pkt. 24

16. Jurka P., Snochowski M., Boryczko Z. - Estrogen contraception in bitches - the effect of dose on morphological changes in ovary and uterus. – Med. wet. 63, 8, 985-989, 2007 IF=0.188 pkt. 10

17. Jurka P., Snochowski M., Boryczko Z. - Changes in uterine steroid receptors after estrogen contraception in bitches. – Med. wet. 63, 9, 1095-1099, 2007 IF=0.188 pkt. 10

18. Kapica M., Zabielska M., Puzio I., Jankowska A., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. – Obestatin stimulates the secretion of pancreatic juice enzymes through a vagal pathway in anaesthetized rats – preliminary results. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 3, 123-130, 2007 IF=2.974 pkt. 20

19. Kasperowicz A., Michałowski T. - Fruktany. Część II. Enzymy katalizujące rozkład polimerów fruktozy – charakterystyka, występowanie i możliwości wykorzystania. – Post. Nauk rol. 4, 25-34, 2007 pkt. 4

20. Kasperowicz A., Michałowski T. - Digestion and utilization of fructose polymers by the rumen bacterium Treponema sp. strain T. - J. Anim. Feed. Sci. 16, 577-589, 2007 IF=0.281 pkt. 15

21. Kiciak A., Woliński J., Borycka K., Zabielski R., Bielecki K. - GI & Epithelial: Roux-en-Y or 'uncut' Roux procedure? Relation of intestinal migrating motor complex recovery to the preservation of the network of interstitial cells of Cajal in pigs. – Exp. Physiol. 92 , 2, 399-408, 2007 IF=2.339 pkt. 15

22. Korniluk K., Czauderna M., Kowalczyk J.- The influence of dietary conjugated linoleic acid isomers and high-selenized yeast on the fatty acid profile of spleen, pancreas and kidneys of rats. - J. Anim. Feed Sci., 16, 121-139, 2007 IF=0.281 pkt. 15

23. Kurowicka B., Gajewska A., Amarowicz R., Kotwica G. – Effect of warm-rearing and heat acclimation on pituitary-gonadal axis in male rats. – Int. J. Andrology 30, 1-9, 2007 IF=2.183 pkt. 24

24. Maj A., Gajewska A., Pierzchała M., Kochman K., Zwierzchowski L. – Single base substitution in growth hormone receptor gene influences the receptor density in bovine liver. – Neuroendocrinol. Lett. 28, 401-405, 2007 IF=0.924 pkt. 10

25. Marounek M., Skřivanová V., Dokoupilová A., Czauderna M., Berladyn A. - Meat quality and tissue fatty acid profiles in rabbits fed diets supplemented with conjugated linoleic acid. - Vet. Med. (Czech), 52, 12, 552-561, 2007 IF=0.624 pkt. 10

26. Michaluk A., Kochman K. – Involvement of copper in female reproduction. – Reprod. Biol. 7, 193-205, 2007 pkt. 6

27. Miltko R. Wereszka K., Kasperowicz A., Michałowski T.- Observation on the growth and morphological variability of the rumen ciliates Epidinium ecaudatum fasciculus cultured in vitro.- Endocytobiosis and Cell Res. 17, 164-170, 2007 pkt. 2

28. Misztal T., Wańkowska M., Górski K., Romanowicz K. – Central estrogen-like effect of genistein on growth hormone secretion in the ewe. – Acta Neurobiol. Exp. 67, 411-419, 2007 IF=1.207 pkt. 10

29. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – Dependence of the lactation duration and efficiency of the season of lambing in relation to the prolactin and melatonin secretion in ewes. – Livest. Sci. 107, 220-226, 2007 IF=1.131 pkt.24

30. Molik E, Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. - Changes in melatonin concentration in the right and left jugular veins of sheep.- Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine 9, 122-124, 2007 pkt.2

31. Niedźwiedzka K.M., Korniluk K., Kowalczyk J., Czauderna M., - Influence of dietary CLA isomers and selenium compounds on the fatty acid and amino acid profiles in blood plasma of rats. - J. Anim. Feed Sci., 16, 257-273, 2007 IF=0.281 pkt. 15

32. Lewicki S., Ratman D., Snochowski M., Dębski B. - Wpływ stężenia chromu (III) oraz genisteiny na proliferacje komórek mięśniowych myszy linii C2C12. - Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIV, 12, 96-104, 2007 pkt. 4

33. Łapot M., Ciechanowska M., Malewski T., Misztal T., Mateusiak K., Przekop F. – Effect of stress on the expression of GnRH and GnRH receptor genes in the discrete regions of the hypothalamus and pituitary of anestrous ewes. – - Reprod. Biol. 7, 55-71, 2007 pkt. 6

34. Pająk J.J., Kowalik B. – Wpływ żywienia i systemu utrzymania na ilość i skład odchodów od bydła. – Nawozy i Nawożenie (Fertilizers and Fertilization), 4 (29), 7-19, 2007 pkt. 2

35. Pastuszewska B., Tomaszewska-Zaremba D., Buraczewska L., Święch E., Taciak M. - Effects of supplementing pig diets with tryptophan and acidifier on protein digestion and deposition, and on brain serotonin concentration in young pigs. - Anim. Feed Sci. Tech. 132, 49-65, 2007 IF=1.290 pkt. 20

36. Pietrzak P., Kotunia A., Godlewski M.M., Zabielski R. Wpływ greliny na przewód pokarmowy. Prz. Gastroenterol. 2, 4, 185-191, 2007 pkt. 4

37. Słupecka M., Woliński J. - Preliminary results on exogenous ghrelin administration via stomach tube influence on the crypt cell proliferation in the small intestine mucosa of neonatal piglets. – J. Anim. Feed Sci. 16, 445–451, 2007 IF=0.281 pkt. 15

38. Smulikowska S. - Wartość odżywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu. - Wiadomości Zootechniczne, XLIV, 3, 22-28, 2006 pkt. 2

39. Strzetelski J., Kowalczyk J., Bilik K. – The effect of pre- and post pubertal feeding levels on the growth, reproductional future milk production of Simental dairy heifers. – J. Anim. Feed Sci. 16, 155-167, 2007 IF=0.281 pkt. 15

40. Święch E., Ceregrzyn M., Taciak M., Korczyński W., Buraczewska L. - Dietary protein level affects in vitro peristaltic reflex in the small intestine of young pigs. - Livest. Sci. 108, 68-71, 2007 IF=1.131 pkt. 24

41. Pastuszewska B., Taciak M., Tuśnio A. - Koncentrat białka ziemniaczanego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Post. Nauk rol. 5, 91-106, 2007 pkt. 4

42. Van de Borne J.J.G.C., Weström B.R., Kruszewska D., Botermans J.A.M., Svendsen J., Woliński J., Pierzynowski S.G. – Exocrine pancreatic secretion in sows’ milk and milk replacer fed pigs and the relationship with growth performance. – J. Anim. Sci. 85, 404-412, 2007 IF=1.983 pkt. 24

43. Wańkowska M., Misztal T., Romanowicz K., Wójcik-Gładysz A., Polkowska J. - The intrapituitary endocrine events during maturation and timing of puberty in the female sheep.– Anim. Reprod. Sci. doi:10.1016/j.anireprosci.2007.03.007 IF=2.186 pkt. 24

44. Weremko D. – Wpływ żywienia i systemu utrzymania zwierząt na ilość i skład odchodów od trzody chlewnej. - Nawozy i Nawożenie (Fertilizers and Fertilization), 4 20-35, 2007 pkt. 2

45. Zięba D.A., Klocek B., Williams G.L., Romanowicz K., Boliglowa L., Woźniak M. - In vitro evidence that leptin suppresses melatonin secretion during long days and stimulates its secretion during short days in seasonal breeding ewes. - Domestic Anim. Endocrinol. 33, 358-365, 2007 IF=2.168 pkt. 24

46. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J. – Effects of dietary fats source on physical, chemical and sensorial quality of calves meat. – J. Anim. Feed Sci. 16, Suppl. 2, 554-559, 2007 IF=0.281 pkt. 15

47. Zymon M., Strzetelski J., Kowalczyk J., Osięgłowski S. – The effect of various linseed and rapeseed cultivared and of fish oil on fatty acid profile of cow milk fat. – J. Anim. Feed Sci. 16, Suppl. 1, 70-75, 2007 IF=0.281 pkt. 15

UWAGA!Współczynnik Impact Factor (IF) został podany według wydania “Journal Citation Reports 2006 (Philadelphia, ISI, 2006)

Punktacja została wprowadzona zgodnie z pismem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr DBB/4901/2007 z dnia 15.11.2007 r.


III. Referaty i doniesienia konferencyjne
A/ Konferencje międzynarodowe

1. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T. – Chitinolytic properties of rumen ciliates. – The 13th Workshop “New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives. Wrocław, 17-19.09.2007. Mat. konferencyjne, BM 4

2. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T. – Metabolism of chitin in the rumen of sheep. - The 13th Workshop “New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives. Wrocław, 17-19.09.2007. Mat. konferencyjne, SP 5

3. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T., Šimůnek J., Kopečný J. - Chitinolytic activity of the rumen ciliates Diploplastron affine. - Proceedings of the 5th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM 2007). Domžale (Slovenia) 21-24.06.2007, P 29-30

4. Czauderna M., Kowalczyk J., Żebrowska T., Michalski J.P. - Response of milk CLA profile to various protein levels in goat diets. - II International Congress on Conjugated Linoleic Acid (CLA): From experimental models to human application, Universita degli Studi di Cagliari. Abstracts, p. 61

5. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K., Gabryszak M., Żebrowska T. - Effect of dietary selenium, vitamin E and Zn on fatty acid composition in the liver and loin muscle of lambs. - II International Congress on Conjugated Linoleic Acid (CLA): From experimental models to human application, Universita degli Studi di Cagliari. Abstracts, p. 62

6. Czerwiński J., Højberg O., Smulikowska S., Engberg R.M., Mieczkowska A.- Evaluation with the FISH and T-RFLP methods variations in microbiota composition in chickens gastrointestinal tract due to dietary changes. - Eurobiotech "Biotechnology in Agriculture. Kraków, 25-27.04.2007, Acta Bioch. Pol. 54, Suppl. 1, p. 74

7. Czerwiński J., Højberg O., Smulikowska S., Engberg R.M., Mieczkowska A. - Effect of pea and probiotic and/or acidifier supplementation on growth performance and composition of caecal microbiota in broiler chicken. -Proceedings of the 16th European Symposium on Poultry Nutrition. Strasbourg (France) August 26-30.2007. Abstract, p. 166 and CD pp. 265-268

8. Gajewska A., Kochman K., Herman A. – Early growth response protein-1 (Egr-1) gene expression in the pituitary of female rat, in vivo. - XVI International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology pt. “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism”. Kraków, 4-5.06.2007. Abstract, pp. 110-111

9. Gawor J.P., Jodkowska K., Kurski G., Korczyński W., Ceregrzyn M. - The influence of feeding on oral health in dogs and cats. Large Population Study. – WSAVA Congress Proceedings Online. http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plxCID=WSAVA2007&PID=18292&O=Generic

10. Gawor J.P., Jodkowska K., Kurski G., Korczyński W., Ceregrzyn M. – Oral health in pedigree dogs in association with their bodyweight and type of skull. – 10th World Veterinary Dental Congress, Sao Paolo, Brazylia. http://www.wvds2007.com.br/WVDC_Abstracts.pdf

11. Górski K., Misztal T., Molik E., Romanowicz K. – Central effect of IGF-1 on prolactin and growth hormone secretion in nursing ewes. – The 16th International Symposium “Molecular and Physical Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 4-6.06.2007. Abstract, pp. 127-128

12. Kaniewska A., Lembas L., Jethon J., Woliński J., Słupecka M. – Clinicopathological patterns of Dupuytren’s disease: an immunofluorescence quantitative study – preliminary results. – IPRAS 2007, Berlin (CD, on line)

13. Kaniewska A., Lembas L., Jethon J., Woliński J., Słupecka M. – Myofibroblasts presence In different parts of fascial structures In Dupuytren’s disease with partially involved palmar aponeurosis. – Proceedings of The 42nd Congress of the European Society for Surgical Research. Rotterdam, Holandia, 23-26.05.2007. Abstracts, pp. 80-81

14. Kasperowicz A., Stan-Głasek K., Michałowski T. - Preliminary studies on the fructanolytic and saccharolytic properties of the rumen bacterium Butyrivibrio fibrisolvens. - Proceedings of the 5th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM 2007). Domžale (Slovenia), 21-24.06.2007, P 13

15. Miltko R., Bełżecki G., Kwiatkowska E., Michałowski T. - The ability of the rumen protooan Eudiplodinium maggii to digest and ferment chitin. -Proceedings of the 5th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM 2007). Domžale (Slovenia), 21-24.06.2007, P 33

16. Misztal T., Górski K., Tomaszewska-Zaremba D., Romanowicz K., Molik E. – Salsolinol in the medio-basal hypothalamus-median eminence of nursing ewes. - The 16th International Symposium “Molecular and Physical Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 4-6.06.2007. Abstracts, pp. 310-311

17. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Krawczyk A., Murawski M. – Effect of melatonin on chan ges In prolactin concentration in sheep during the lamb suckling period. - The 16th International Symposium “Molecular and Physical Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 4-6.06.2007. Abstracts, pp.315-316

18. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – Changes in growth hormone and prolactin secretion in ewes used for milk in different photoperiodic conditions. – International Scientific Conference “Scientific Achievements and the Breeding Practice”.Kraków, 18.09.2007. Abstract, p. 16

19. Niedźwiedzka K.M., Kowalczyk J., Czauderna M.- Reversed-phase liquid chromatography of amino acids in blood plasma, muscles and liver of sheep. -The XXXIst Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice, 2007. Abstracts, p. 91

20. Lipiński P., Starzyński R.R., Gralak M.A., Cononne-Hergaux F., Woliński J., Beaumont C., Smuda E., Zabielski R. – Regulation of iron metabolizm in anaemic and iron-supplemented newborn piglets. – Second Congress of the International BioIron Society. Kyoto, Japan, 1-6.04.2007.


21. Pietrzak P., Kotunia A., Godlewski MM., Zabielski R. Ghrelin In newborns-a Molotow cocktail? Acta Bioch. Pol. 54, Supl. 1, 7

22. Polkowska J., Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Riddestrale Y., Tillet Y. – Prepubertal changes in the pituitary LH and GH cells of the female lamb. – Colloque de la Societe des Neurosciences. Montpellier 22-25.05.2007. Abstract, p. 25

23. Polkowska J., Wójcik-Gładysz A., Bruneau G., Wańkowska M., Tillet Y. – Somatostatin neuron al systems In the hypothalamus of peripubertal female lambs. – 34-éme Congres de la Societe de Neuroendocrinologie. Tours, Sept. 2007. Abstract P-16, p. 48

24. Smulikowska S., Mieczkowska A., Czerwiński J.- Effects of dietary pea, probiotic and acidifier on the short-chain fatty acids concentration in ileal and caecal digesta of broiler chickens.- Proceedings of the XIX International Poultry Symposium PB WPSA, Olsztyn, 10-12.09.2007, pp. 84-87

25. Skiba G., Raj St., Weremko D., Fandrejewski H. - Protein deposition in the body, content of nucleic acids in the mld muscle of pigs as affected by limitation of protein during growing period. - Proceedings of Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. 9-13 September 2007. EAAP Publication No. 124, Vichy, France, pp. 191-192

26. Stan-Głasek K., Michałowski T., Kasperowicz A. - Digestion and fermentation of hay and cristalline cellulose by the rumen ciliates Anoplodinium denticulatum. - Proceedings of the 5th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM 2007). Domžale (Slovenia), 21-24.06.2007, P 34

27. Śliżewska K., Biernasiak J., Libudzisz Z., Smulikowska S. – The effect of probiotic preparation on the intestinal microflora of broiler chicken. – Proceedings of the Conference “Power of microbes in industry and environment”. Zadar (Croatia), 19-22.09.2007, p. 80

28. Święch E., Taciak M., Tuśnio A., Buraczewska L. - The effect of dietary pectin on concentration of free amino acids and urea in blond plasma of young pigs. - Proceedings of Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. 9-13 September 2007. EAAP Publication No. 124, Vichy, France, pp. 437-438

29. Taciak M., Pastuszewska B. - Potato protein concentrate – nutritional value and effects on gut morphology, ileal digestibility, and caecal fermentation in rats.- Proceedings of Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. 9-13 September 2007. EAAP Publ. No. 124, Vichy, France, pp. 627-628

30. Tuśnio A., Pastuszewska B., Święch E., Buraczewska L. - The effect of potato protein and Potato fibre on amino acid digestibility, small intestinal structure and on N-balance and performance of young pigs. - Proceedings of the Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. 9-13 September 2007. EAAP Publ. No. 124, Vichy, France, pp. 441-442

31. Wąsowska I., Korniluk K., Kowalczyk J., Czauderna M. - Determination by reversed-phase high-performance liquid chromatography of δ-, γ- and α-tocopherol in milk and blood plasma. - The XXXIst Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice, 2007. Book of Abstracts, Annex, pp. 55-58

32. Wąsowska I., Kowalczyk J., Michalski J.P., Czauderna M. - Fractionation and quantification of fatty acids in colostrum, milk and blood plasma of goats. - The XXXIst Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Katowice, 2007. Book of Abstracts, p. 97

33. Weremko D., Skiba G., Raj St., Fandrejewski H. - Protein and selected mineral deposition in the body of pigs during compensatory growth. - Proceedings of Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. 9-13 September 2007. EAAP Publ. No. 24, Vichy, France, 89-90

34. Woźniak M., Romanowicz K., Klocek-Górka B., Gontarz Ł., Zięba D. – Dose-dependent effect of lepton on basal and GhRh stimulated GH secretion from ovine somatotrophs. – “Eurobiotech”, Biotechnology in Agriculture. Kraków, 25-27.04.2007. Acta Bioch. Pol. 54, Suppl. 1, 2007. Abstract P3.3.4

35. Zięba D.A., Klocek-Górka B., Woźniak M., Romanowicz K., Murawski M. – Rola leptyny i fotoperiodu w regulacji aktywności wydzielniczej przysadki u owiec: badania in vitro. - International Scientific Conference “Scientific Achievements and the Breeding Practice”.Kraków, 18.09.2007. Abstract, p. 16

B/ Konferencje krajowe

1. Barszcz M., Skomiał J. – Charakterystyka tanin, ich działanie antyodżywcze i prozdrowotne. - IV Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 30-33

2. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T. – Zdolności mureinolityczne orzęsków żwaczowych. - IV Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s.123-125

3. Białkowska K., Grabowska M., Kucharska J., Kotunia A., Jankowska A., Woliński J., Gajewski Z., Kulasek G., Zabieski R. – The influence of bioactive substances on small intestinal brush order enzyme activity in suckling pigs. – “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 15, 2007

4. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Misztal T., Mateusiak K., Przekop F. – The central effect of β-endorphin and naloxone on the expression of GnRH gene and GnRH receptor gene in the hypothalamus and on GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of follicular-phase ewes. - I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. – Zakopane, 12-14.03.2007. Streszcz., s. 19

5. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T, Misztal T., Mateusiak K., Przekop P.. Effect of GABAA receptor modulation on the expression of GnRH gene and GnRH-R gene in the hypothalamus and on GnRH-R gene in the anterior pituitary gland of follicular-phase ewes. – I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu “Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. Zakopane, 12-14.03.2007. Streszcz., s. 20

6. Czerwiński J., Højberg O., Smulikowska S., Engberg R.M., Mieczkowska A. – Określenie metodami FISH i T-RFLP zmian zachodzących w składzie mikroflory przewodu pokarmowego kurcząt pod wpływem zmiany składu diety. - Sympozjum sprawozdawcze „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich”. Jastrzębiec, 5-6.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 27

7. Fandrejewski H., Raj St., Weremko D., Skiba G. - Efektywność dodatku lizyny krystalicznej do paszy dla rosnących świń. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 102-103

8. Fandrejewski H., Raj S., Weremko D., Skiba G., Buraczewska L. - Odłożenie białka u świń żywionych dietą zbilansowaną według aminokwasów ogólnych lub strawnych. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 50-51

9. Gajewska A., Kochman K. – Dynamika ekspresji genu Egr-1 w komórkach gonadotropowych linii a-T3-1. – XXI Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Kraków, 15.09.2007. Streszcz., s. 23

10. Gajewska A., Gajkowska B., Wojewódzka U., Styrna J., Kochman K. – Ultrastruktural and immunocytochemical changes in the anterior pituitary cells of male mouse with mosaic mutation. – Sympozjum pt. Guzy przysadki i II Łódzkie Spotkania Przysadkowe. Łódź, 18-20.10.2007. Streszcz., s. 7

11. Górski K., Gajewska A., Romanowicz K., Misztal T. – Pituitary prolactin gene expression and prolactin release in response to central infusion of genistein in ewes. – III Krajowy Kongres Biotechnologii. Poznań, 9-12.09.2007. Mat. kongresowe. Abstrakt T4/06/107

12. Grabowska M., Białkowska K., Kotunia A., Jankowska A., Gajewski Z., Kulasek G., Zabielski R. – The influence of bioactive substances on small intestinal mucosa histometry in neonatal pigs. “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 30, 2007

13. Jankowska A., Laubitz D., Grzesiuk R., Zabielski R. – Normal and diarrhea MMC-related electric fields differently affect bacterial adherence to Caco-2 cells in vitro. -“Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 33, 2007

14. Kliś E., G. Skiba,G, Raj S., Weremko D, Fandrejewski H. - Wpływ okresowego niedoboru energii i lizyny na tempo wzrostu i otłuszczenia mięśni szynki i polędwicy. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych", Poznań, 25-27.06.2007, s. 98-99

15. Kliś E., Skiba G., Raj S., Weremko D. - Wpływ żywienia świń na otłuszczenie mięśni o różnym typie metabolizmu. - IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 40-42

16. Klocek-Górka B., Molik E., Szczęsna M., Romanowicz K., Zięba D.A. – Wpływ dokomorowych infuzji leptyny na poziom sekrecji melatoniny w okresie krótkiego dnia u owiec. – III Krajowy Kongres Biotechnologii. Poznań, 9-12.09.2007. Mat. kongresowe. Abstrakt T4/22/117

17. Kochman K. – Profesor Marian Jutisz – jeden z najwybitniejszych pionierów neuroendokrynologii, wielki humanista, patriota polski i francuski, entuzjasta Zjednoczonej Europy. - XXI Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Kraków,
15.09.2007. Materiały konferencyjne, s. 43-49

18. Kochman K., Gajewska A., Garnier J. – Prolactin – molecular and structural studiem. – XVI Int. Symp. on Polish network of Molecular and Cellular Biology, Kraków, 4-5.06.2007, 2007. Mat. konferencyjne Abstract p. 188-189

19. Kochman K., Korwin-Kossakowska A., Blitek A., Gajewska A., Garnier J. – Prolaktyna – badania molekularne i strukturalne. – Sympozjum sprawozdawcze „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich”. Jastrzębiec, 5-6.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 21-22

20. Kochman K., Korwin-Kossakowska A., Gajewska A., Blitek A., Kochman H., Garnier J. – Struktura przestrzenna prolaktyny i jej wpływ na wiązanie się hormonu z receptorem. - I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu “Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. Zakopane, 12-14.03.2007. Streszcz., s. 22

21. Korniluk K., Kowalczyk J., Czauderna M.- Wpływ podanych do diety izomerów sprzężonego kwasu linolowego i selenu na zawartość aminokwasów w szczurach. -Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, pp. 56-57

22. Korniluk K., Niedźwiedzka K.M., Kowalczyk J., Czauderna M., Wąsowska I.- Profil kwasów tłuszczowych w wątrobie i mięśniu udowym szczurów żywionych dietą z dodatkiem izomerów sprzężonego kwasu linolowego i różnych form chemicznych selenu. Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 43-44

23. Korniluk K., Wąsowska I., Niedźwiedzka K.M., Kowalczyk J., Czauderna M. – Profil kwasów tłuszczowych w tkankach i narządach wewnętrznych szczurów żywionych dietą z dodatkiem izomerów kwasu linolowego i różnych form chemicznych selenu. - Sympozjum sprawozdawcze „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich”. Jastrzębiec, 5-6.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 25

24. Kotunia A., Woliński J., Jankowska A., Godlewski M.M., Pietrzak P., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. - Effect of exogenous ghrelin on jejunal morphology and brush order enzyme activity in neonatal pigs. - “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 38, 2007

25. Kowalik B., Pająk J.J., Skomiał J., Długołęcka Z., Rawa J. – Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae i rodzaju białka w dawce na strawność węglowodanów u owiec. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 176-177

26. Kowalik B., Pająk J.J., Długołęcka Z., Rawa J. – Wpływ drożdży Saccaromyces cerevisiae na poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi u owiec. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 108-110

27. Kowalik B., Pająk J.J., Rawa J., Niedźwiedzka K., Czauderna M. – Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na retencję wybranych składników mineralnych u owiec. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 111-113

28. Kowalik B., Pająk J.J., Rawa J., Niedźwiedzka K.M., Czauderna M. - Wpływ żywienia drożdży Saccharomyces na retencję wybranych składników mineralnych u owiec. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 111-113

29. Laubitz D., Mickiewicz M., Zabielski R., Tudek B. – The localization of OGG1/2 expression In the small intestinal villi and crypts in neonatal pigs. - “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 42, 2007

30. Michaluk A., Gajewska A., Starzyński S., Lencka-Ostrowska S., Kochman K. - Izolacja granul sekrecyjnych z wyniosłości pośrodkowej podwzgórza szczura. - Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Kraków, 15.09.2007. Streszcz., s. 81-82

31. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T., Trawienie i wykorzystanie polimerów 1,3- i 1,6-β-D glukozy przez orzęski żwaczowe Eudiplodinium maggii. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18-09.2007. Mat. konferencyjne, s. 126-128

32. Misztal T., Górski K., Tomaszewska-Zaremba D., Romanowicz K. – Salsolinol (SAL) – jako neurotransmiter podwzgórzowy u laktujących owiec: wpływ SAL na sekrecję prolaktyny i hormonu wzrostu. - Sympozjum sprawozdawcze „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich”. Jastrzębiec, 5-6.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 23

33. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – Wpływ melatoniny egzogennej na sekrecję LH u owiec – badania in vitro. – I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. Zakopane, 12-14.03.2007. Streszcz. s. 24

34. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Murawski M. – Oddziaływanie egzogennej melatoniny na sekrecję LH z przysadki mózgowej niedojrzałych płciowo owiec – badania in vitro. – III Krajowy Kongres Biotechnologii. Poznań, 9-12.09.2007. Mat. kongresowe. Abstrakt T4/21/116-117

35. Niedźwiedzka K.M., Kowalczyk J., Czauderna M. - Wpływ diet z dodatkiem oleju lnianego i selenianu(VI) na poziom aminokwasów w mięśniach, wątrobie i osoczu owiec. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 192-193

36. Niedźwiedzka K.M., Czauderna M. - Zastosowanie chromatografii gazowej i jonowo cieczowej (Ag+-HPLC) do oznaczania kwasów tłuszczowych i izomerów CLA w próbkach biologicznych. - VI Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość i bezpieczeństwo żywności nt.: „Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności”, Warszawa, 6-7.12.2007. Mat. konferencyjne, s. 82-83

37. Pastuszewska B., Taciak M., Tuśnio A. - Koncentrat białka ziemniaczanego jako źródło białka dla zwierząt monogastrycznych – wartość pokarmowa, związki antyodżywcze. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 8-9

38. Pietrzak P., Kotunia A., Godlewski M.M., Zabielski R. – The influence of ghrelin on the Gut epithelium remodelling In newborn piglets. - “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 57, 2007

39. Polkowska J., Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Riddestrale Y., Madej A., Tillet Y. – Prepubertal changes in the hypothalamo-gonadotrophic and hypothalamo-somatotrophic axes of the female lamb. - I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. Zakopane, 12-14.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 23

40. Raj S., Skiba G., Fandrejewski H., Weremko D., Kliś E. - Tempo odłożenia białka i tłuszczu w ciele świń ras ojcowskich utrzymywanych w Polsce. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 42-43

41. Rawa J., Korczyński W., Rutkowski J., Pająk J.J., Kowalik B. - Modyfikacja metody kolekcji soku trzustkowego i żółci u owiec. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 174-175

42. Rawa J., Pająk J.J., Długołęcka Z., Kowalik B., Skomiał J. - Wpływ źródła białka i rodzaju dodatku tłuszczowego na sekrecję soku trzustkowego i żółci u owiec. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 172-173

43. Rawa J., Pająk J.J., Kowalik B., Długołęcka Z., Skomiał J. - Wpływ źródła białka na aktywność proteolityczną soku trzustkowego u owiec. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 190-191

44. Rawa J., Pająk J.J., Kowalik B., Długołęcka Z., Skomiał J. - Wpływ formy oleju słonecznikowego na tempo wzrostu wskaźniki przemian lipidowych u jagniąt w okresie tuczu. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 59-61

45. Rawa J., Pająk J.J., Kowalik B., Skomiał J. Korniluk K., Czauderna M. - Profil kwasów tłuszczowych w mięsie tuczonych jagniąt otrzymujących nasiona, mydło lub olej słonecznikowy. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjn, s.114 – 116

46. Rawa J., Kowalik B., Korniluk K., Niedźwiedzka K., Pająk J.J., Czauderna M., Skomiał J. - Zawartość kwasów tłuszczowych w Musculus longissimus dorsi jagniąt w zależności od czasu przechowywania w zamrażarce. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s.117-119

47. Rawa J., Pająk J.J., Skomiał J., Kowalik B., Długołęcka Z. - Wskaźniki przemian lipidowych w osoczu u owiec otrzymujących różne źródła i formy olejów roślinnych. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s.120 – 122

48. Skiba G., Raj S., Weremko D., Kliś E., Fandrejewski H. - Wpływ
okresowego niedoboru energii i lizyny na skład chemiczny tuszy rosnących świń. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-
27.06.2007, s.100-101

49. Sosin E., Borowiec F., Strzetelski J., Smulikowska S. - Wpływ nasion lnu odmian o różnej zawartości kwasu α-linolenowego na profil kwasów tłuszczowych żółtka jaja. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 30-31

50. Stan-Głasek K., Kwiatkowska E., Michałowski T. - Siano łąkowe jako źródło energii w przemianach energetycznych orzęsków żwaczowych Anoplodinium denticulatum. -IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 54-56

51. Święch E., Tuśnio A. - Wpływ białka i włókna ziemniaczanego na tempo przepływu treści pokarmowej u młodych świń. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 96-97

52. Święch E., Taciak M., Tuśnio A., Buraczewska L. - Wpływ poziomu białka w paszy niedoborowej w treoninę na retencję N i stężenie wolnej treoniny we krwi młodych świń. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 48-49

53. Szczęsna M., Klocek-Górka B., Romanowicz K., Zięba D. – Zależny od sezonu wpływ dokomorowych infuzji leptyny na poziom wydzielania GH i PRL u owiec. – Ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych naukowców. Puławy, listopad 2007. Streszcz. s. 221

54. Taciak M., Pastuszewska B. - Strawność jelitowa oraz wpływ białka ziemniaczanego na budowę morfologiczną jelita cienkiego szczura. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 76-
77

55. Tomaszewska-Zaremba D., Herman A., Romanowicz K. – Wpływ obwodowego podania endotoksyny bakteryjnej na sekrecję LH, FSH i PRL u anestralnych owiec. – I Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”. – Zakopane, 12-14.03.2007. Streszcz. s. 25

56. Tuśnio A., Taciak M., Święch E., Pastuszewska B.- Białko i włókno ziemniaczane – wpływ na strawność aminokwasów oraz morfologię jelita cienkiego młodych świń. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 88-89

57. Tuśnio A., Taciak M., Święch E., Pastuszewska B. - Wpływ białka i włókna ziemniaczanego na morfologię jelita cienkiego młodych świń. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 45-47

58. Wąsowska I., Kowalczyk J., Michalski J.P., Czauderna M.- Wpływ składu diety na produkcję mleka i profil kwasów tłuszczowych w mleku kóz. - Mat. XXXVI Sesji Naukowej KŻZ KNZ PAN "Żywienie zwierząt w aspekcie aktualnych problemów środowiskowych, ekonomicznych i prozdrowotnych". Poznań, 25-27.06.2007, s. 118-119

59. Weremko D., Fandrejewski H., Raj St., Skiba G., Kliś E. - Wybrane wskaźniki biomechaniczne kości świń różnych ras. - IV Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa,17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 82-84

60. Wereszka K., Michałowski T. - Trawienie i fermentacja celulozy przez orzęski żwaczowe Diploplastron affine. - Sympozjum sprawozdawcze „Fizjologiczne i molekularne mechanizmy regulacji funkcji zwierząt gospodarskich”. Jastrzębiec, 5-6.03.2007. Mat. konferencyjne, s. 24

61. Wereszka K., Michałowski T., Newbold C.J., McEwan N.R. - Charakterystyka zdolności celulolitycznych orzęsków żwaczowych Diploplastron affine. - IV Konferencja Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 17-18.09.2007. Mat. konferencyjne, s. 129-131

62. Zabielska M., Kapica M., Puzio I., Jankowska A., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. – Circulating obestatin May stimulate the secretion of pancreatic enzymes in anaesthetized rats. - “Vth Physiology Conference of young scientists on digestive physiology”. Lublin, 11-12.05.2007. J. Physiol. Pharmacol. 58, Suppl. 2, 68, 2007


IV. Artykuły popularno-naukowe

1. Buraczewska L. - Sprawdzajmy czy niskobiałkowe mieszanki dla świń pokrywają także zapotrzebowanie na izoleucynę? – Trz. chlewna 2, 50-53, 2007

2. Buraczewska L. - Idealne białko (idealny profil aminokwasowy) w paszy dla świń. – Trz. chlewna 6, 64-67, 2007

3. Pastuszewska B., Tuśnio A., Taciak M. - Co wiemy, a czego nie wiemy o koncentracie białka ziemniaczanego. - Pasze przem.4, 2-5, 2007

4. Smulikowska S. – Z tłoczni oleju na pasze. Ekstruzja a wartość odżywcza wytłoków rzepakowych. – Nasz rzepak 13, 1, 26-29, 2007

5. Smulikowska S. - 16 Europejskie Sympozjum Żywienia Drobiu WPSA. - Pol. Drob. 11, 61-62, 2007

V. Inne

1. Woliński J., Słupecka M. – Ghrelin, a novel colostrum and milk hormone, influences small intestine development in neonatal piglets. – Annual Report PAS, 78-79, 2007