Journal of Animal and Feed Sciences

Strona własna czasopisma: jafs.com.pl

Journal of Animal and Feed Sciences (ISSN: 1230-1388; skrót wg ISO 4: J. Anim. Feed Sci.; skrót nieoficjalny: JAFS) jest to renomowane czasopismo naukowe. Ukazuje się ono kwartalnie od 1992 roku. W każdym numerze publikowane są recenzowane artykuły z zakresu fizjologii, żywienia, hodowli, genetyki i biotechnologii zwierząt oraz paszoznawstwa. Czasopismo wyznacza najnowsze trendy publikując zganienia związane z wykorzystaniem insektów w żywieniu zwierząt, zastosowaniem bioaktywnych suplementów diety czy też żywieniem zwierząt dzikich w warunkach zamkniętych (zoo).

Journal of Animal and Feed Sciences jest indeksowany w bazie Journal Citation Reports. W 2017 roku posiadał wskaźnik cytowań (impact factor) wynoszący 0.900 oraz 5-letni wskaźnik cytowań – 0.857. Czasopismo znajduje się również w bazie SCOPUS (Citing Score 2017 – 0.92). Journal of Animal and Feed Sciences znajduje się również w części A Wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z punktacją 20 pkt (2016).

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Jacek Skomiał

Sekretariat redakcji:

mgr Paulina Brodowska-Wójcik (sekretarz, korekta)

dr inż. Agata Krawczyńska (korekta)
Ewa Sałek (skład)

Komitet redakcyjny:

W skład komitetu redakcyjnego czasopisma wchodzą profesorowie i doktorzy o światowej renomie w tematyce badawczej poruszanej w czasopiśmie:

 • Brzóska Franciszek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice, Polska
 • Charon K. Małgorzata – Szkoła Główna Gospdarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Warszawa, Polska
 • Chwalibog André – University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania
 • Czauderna Marian – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna, Warszawa
 • France James – University of Guelph, Guelph, Kanada
 • Gajewska Alina (co-editor) – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna, Warszawa
 • Hammon Harald M. – Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Dummerstorf, Niemcy
 • Huhtanen Pekka – Swedish University of Agricultural Sciences Umeå, Szwecja
 • Jankowski Jan – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 • Kowalski Zygmunt M. – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Polska
 • Koziec Krystyna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Polska
 • Krawczyńska Agata – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna, Warszawa
 • Kreuzer Michael – Institute of Agricultural Science, ETH, Zurich, Szwajcaria
 • Marounek Milan – Institute of Animal Science, Praha-Uhříněves, Czechy
 • McGee Mark – Teagasc, Grange Animal & Grassland Research and Innovation Centre, Dunsany, Irlandia
 • Metges Cornelia C. – Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Dummerstorf, Niemcy
 • Scanes Colin G. – Iowa State University, Ames, USA
 • Simon Ortwin – Freie University, Berlin, Niemcy
 • Skwarło-Sońta Krystyna – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Szumacher Małgorzata (co-editor) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Szwaczkowski Tomasz (statistical editor) – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Tauson Anne-Helene – University of Copenhagen, Kopenhaga, Dania
 • Zabielski Romuald – Szkoła Główna Gospdarstwa Wiejskiego w Warszawie – SGGW, Warszawa, Polska
 • Zduńczyk Zenon – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 • Zentek Jürgen – Freie University, Berlin, Niemcy
 • Zwierzchowski Lech – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, Polska