Projekty badawcze

Projekt Nr 2017/25/B/NZ9/00225 (OPUS 13)

Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego w stanie fizjologicznym i stresie immunologicznym

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Herman

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 03.01.2018-02.01.2021

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=4249

Projekt Nr 2017/25/N/NZ9/01473 (Preludium 13)

Mechanizmy pośredniczące w indukcji stanu oporności na hormon wzrostu w odpowiedzi na stres immunologiczny

Kierownik: mgr inż. Maciej Wójcik

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 03.01.2018-02.01.2021

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=13779

Projekt Nr 2017/01/X/NZ9/01265 (Miniatura 1)

Programowanie żywieniowe a ryzyko chorób sercowo naczyniowych. Badania pilotażowe z zastosowaniem sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na modelu szczurzym

Kierownik: dr inż. Małgorzata Maria Białek

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 28.11.2017-28.11.2018

Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/01848 (OPUS)

Rola cholinergicznego mechanizmu przeciwzapalnego w hamowaniu negatywnego oddziaływania stanu zapalnego na sekrecję GnRH/LH u owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Herman

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 23.07.2014-22.01.2018

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=4248

Projekt Nr 2015/19/B/NZ9/03706 (OPUS 10)

Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u ciężarnej owcy

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Misztal

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 28.06.2016-27.06.2019

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=9419

Projekt Nr 2015/17/N/NZ9/01110 (PRELUDIUM 9)

Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję genów biorących udział w regulacji aktywności hormonów osi gonadotropowej (podwzgórze-przysadka) u owcy

Kierownik projektu: dr Michał Szlis

Opiekun naukowy projektu: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 15.02.2016-14.02.2019

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=11671

Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/00708 (OPUS 6)

Regulacja sekrecji GnRH/LH przez kanabinoidy u anestralnych owiec”

Kierownik: prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 23.07.2014-22.01.2018

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10365

Projekt Nr 2016/23/N/NZ9/02145 (PRELUDIUM 12)

Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara biologicznego w części guzowatej przysadki owcy

Kierownik: mgr Karolina Wojtulewicz

Opiekun naukowy projektu: dr hab. inż. Andrzej Herman

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 06.07.2017-05.07.2020

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=14404

Projekt Nr 20 15/17/B/NZ9/01447 (OPUS 9)

Wpływ wybranych czynników wzrostowych na rozwój kośćca szczęk u pacjentów z anodoncją - model świni”

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Woliński

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 20.01.2016-19.01.2019

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=4974

Projekt Nr 2015/19/D/NZ9/03580 (SONATA)

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu”

Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Kaczmarek (UP Poznań),

Kierownik zadań w IFŻZ PAN - dr inż. Paweł Konieczka

Instytucja finansująca: NCN

Okres realizacji: 11.10.2016-10.10.2019

Projekt zamawiany Nr 222/2015

Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Koordynator projektu: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, UP w Poznaniu

Zadanie 4.5.: „Zwiększenie wartości odżywczej wybranych komponentów pasz pochodzących z rodzimych źródeł białka roślinnego”

Podzadanie 4/5A: „Zastosowanie zabiegów termiczno-barowych oraz nowej generacji enzymów w celu modyfikowania nasion roślin strączkowych w żywieniu drobiu”

Kierownik zadania: prof. dr hab. Stefania Smulikowska

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: 01.02.2016-31.12.2020

Podzadanie 4.5.B: „Wykonanie analiz chemicznych nasion grochu i bobiku poddanych zabiegom termiczno-barowym”

Kierownik zadania: dr Anna Tuśnio

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: 01.02.2016-30.11.2020

Zadanie 4.6.: „Rodzime źródła białka jako modulator trawienia i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego”

Podzadanie 4.6.B: „Wykonanie analiz chemicznych i doświadczeń biologicznych na świniach w celu określenia parametrów funkcjonowania układu pokarmowego i strawności składników pokarmowych”

Kierownik zadania: dr Anna Tuśnio

Instytucja finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okres realizacji: 01.02.2016-30.11.2020