Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

 • Karolina Wojtulewicz – na podstawie pracy doktorskiej pt. Wpływ fotoperiodu i stanu zapalnego na aktywność sekrecyjną części guzowatej przysadki samicy owcy”; promotor: dr hab. Andrzej P. Herman. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 25.09.2018 r. (wyróżnienie)
 • Elżbieta Marciniak – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GnRH/LH u owcy w okresie laktacji”; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 6 grudnia 2017 r. (wyróżnienie)
 • Majewska Małgorzata - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ tanin na procesy trawienne owiec i jakość jagnięciny”; promotor: dr hab. Barbara Kowalik. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 23 lutego 2016 r.
 • Sobol Monika Małgorzata - na podstawie pracy doktorskiej pt. ”Zależność między pobraniem kwasów tłuszczowych omega-3 a ich zawartością w wybranych tkankach świń genetycznie zróżnicowanych otłuszczeniem”; promotor: prof. dr hab. Stanisława Raj. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 28 czerwca 2016 r.
 • Szlis Michał - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Neuromodulacyjne oddziaływanie obestatyny na aktywność osi somatotropowej i gonadotropowej u owiec”; promotor: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 28 czerwca 2016 r. (wyróżnienie)
 • Kotarba Grzegorz - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Ośrodkowy wpływ kompleksu Cu-gonadoliberyna na aktywność transkrypcyjną wybranych genów sieci gonadotropowej w przednim płacie przysadki samicy szczura”; promotor: dr hab. Alina Gajewska. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. (wyróżnienie)
 • Chmielewska Natalia - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Stresogenny wpływ wczesnego odsadzenia na czynności układu podwzgórzowo-somatotropowego u jagniąt zależnie od płci”; promotor: dr hab. Marta Wańkowska. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r.
 • Barszcz Marcin - na podstawie pracy doktorskiej pt. „Aktywność flory bakteryjnej i stan bariery ochronnej błony śluzowej jelita grubego młodych świń żywionych paszami z dodatkiem inuliny”; promotor: prof. dr hab. Jacek Skomiał, promotor pomocniczy: dr Marcin Taciak. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 13 grudnia 2016 r. (wyróżnienie)
 • Magdalena Cieślak – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Stresogenny wpływ wczesnego przerwania odchowu przy matce na wydzielanie hormonów gonadotropowych w trakcie rozwoju jagniąt”; promotor: dr hab. Marta Wańkowska. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 23 czerwca 2015 r.
 • Małgorzata Hasiec – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Rola salsolinolu w regulacji aktywności sekrecyjnej układu podwzgórze-przysadka-nadnercza u owcy w laktacji”; promotor: prof. dr hab. Tomasz Misztal. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 24 listopada 2015 r. (wyróżnienie)
 • Karolina Haziak – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadotropowego u owcy – badania in vivo oraz in vitro”; promotor: dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 24 lutego 2015 r. (wyróżnienie)
 • Katarzyna Stan-Głasek – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Zdolność wykorzystania sacharozy i polimerów fruktozy przez bakterie żwaczowe szczepu k3 Pseudobutyrivibrio ruminis”; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Michałowski. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 23 czerwca 2015 r. (wyróżnienie)
 • Dr Paweł Konieczka – na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ rodzaju tłuszczu, okresu jego podawania oraz dodatku witaminy E na profil kwasów tłuszczowych i właściwości funkcjonalne mięsa kurcząt brojlerów”. Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN z dnia 25 listopada 2014 r.