Działalność statutowa

Od powstania Instytutu, w 1955 roku, tematyka badawcza dotyczyła dwóch głównych kierunków: fizjologii i żywienia zwierząt. Założyciel Instytutu, prof. dr Jan Kielanowski za najważniejsze uznał: „poznanie fizjologicznych czynności organizmu zwierząt gospodarskich, a przede wszystkim zwierząt o wysokiej wydajności, w celu stworzenia podstaw dla sposobów racjonalnego ich użytkowania”.

Tematyka ta realizowana była przez cały okres istnienia Instytutu, chociaż cele szczegółowe ulegały zmianom. Na posiedzeniu Rady Naukowej, w maju 2018 r., w oparciu o dotychczasowy dorobek Instytutu oraz w związku z koniecznością uaktualnienia prowadzonej tematyki, przyjęto następujące kierunki badawcze:

I. Rozwój i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska

I.1 Wpływ czynników żywieniowych oraz hormonalnych na strukturę, funkcjonowanie i mikrobiotę przewodu pokarmowego

I.2. Proekologiczne strategie żywienia zwierząt

I.3. Układ odpornościowy przewodu pokarmowego

II. Zwierzęta gospodarskie i laboratoryjne jako modele w badaniach nad etiologią, profilaktyką i terapią chorób

II.1 Stany zapalne – przyczyny, skutki i zapobieganie

II.2. Choroby cywilizacyjne – mechanizmy rozwoju, profilaktyka i terapie alternatywne

II.3. Programowanie płodowe i postnatalne

III. Molekularne i neurohormonalne regulacje procesów fizjologicznych

III.1. Podwzgórzowo-przysadkowe sieci genowe i neurosekrecyjne

III.2. Funkcjonalna oś mózg-jelita-mikrobiota

IV. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii zwierząt dzikich, żyjących w środowisku naturalnym i w warunkach hodowli zamkniętej