Rada naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, w kadencji 2019-2022


 • SZUMACHER Małgorzata, prof. dr hab. (UP, Poznań) - Przewodnicząca
 • JANKOWSKI Jan, prof. dr hab. (UWM, Olsztyn) - Zastępca Przewodniczącej
 • RAJ Stanisława, prof. dr. hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna) - Zastępca Przewodniczącej
 • ŚWIĘCH Ewa, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna) - Sekretarz
 • ANTUSZEWICZ Anna, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • BEŁŻECKI Grzegorz, dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • BIAŁEK Małgorzata, dr (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • CHEŁMOŃSKA-SOYTA Anna, prof. dr hab. (UP, Wrocław)
 • CHWALIBOG André, prof. dr hab. (Univ. Copenhagen)
 • CZAUDERNA Marian, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • GAJEWSKA Alina, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • GRELA Eugeniusz, prof. dr hab. (UP, Lublin)
 • GROMADZKA-OSTROWSKA Joanna, prof. dr hab. (SGGW, Warszawa)
 • HERMAN Andrzej, dr hab. inż., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • KOWALCZYK Paweł, dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • KOWALIK Barbara, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • KOZIEC Krystyna, prof. dr hab. (UR, Kraków)
 • KRAWCZYŃSKA Agata, dr (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • MILTKO Renata, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • MISZTAL Tomasz, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • NOWAK Krzysztof W., prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (UP, Poznań)
 • OLECH-PIASECKA Wanda, prof. dr hab. (SGGW, Warszawa)
 • OLESZEK Wiesław, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (IUNG PIB Puławy)
 • RAK Agnieszka, dr hab. (UJ, Kraków)
 • SAWOSZ-CHWALIBÓG Ewa, prof. dr hab. (SGGW, Warszawa)
 • SKIBA Grzegorz, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • SKOMIAŁ Jacek, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • SKRZYPCZAK Wiesław, prof. dr hab. (ZUT, Szczecin)
 • SKWARŁO-SOŃTA Krystyna, prof. dr hab. (UW, Warszawa)
 • ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, prof. dr hab. (IZ PIB, Kraków)
 • TACIAK Marcin, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • TOMASZEWSKA-ZAREMBA Dorota, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • WOLIŃSKI Jarosław, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • WÓJCIK-GŁADYSZ Anna, dr hab., prof. IFiŻZ (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • ZABIELSKI Romuald, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (SGGW, Warszawa)
 • ZWIERZCHOWSKI Lech, prof. dr hab. (IGiHZ PAN, Jastrzębiec)