Administracja i Księgowość

Dział Księgowości:

Bolesława Karapyta: główna księgowa, b.karapyta@ifzz.pl

Małgorzata Rasińska: samodzielna księgowa

mgr Wioletta Kaczorowska: samodzielna księgowa

Samodzielne stanowisko d/s osobowych:

mgr Marek Bienias, m.bienias@ifzz.pl

Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych:

mgr Marek Bienias, m.bienias@ifzz.pl

Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych:

dr Michał Szlis, m.szlis@ifzz.pl

Sekretariat Naukowy, Biblioteka:

Maria Jankowska

Ewa Sałek

Dział administracyjno-gospodarczy:

Stanisław Sokołowski: kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych

Zaopatrzenie:

Piotr Obrębski

Archiwum:

Bartosz Pawlina