Zakład Żywienia Zwierząt

Kadra

Kierownik Zakładu

dr hab. Marcin Taciak, m.taciak@ifzz.pl

P.O. kierownika zakładu (do 31.03.2019)

dr Anna Tuśnio; a.tusnio@ifzz.pl

Pracownicy naukowi:

dr Marcin Barszcz; m.barszcz@ifzz.pl

dr hab. Grzegorz Bełżecki; g.bełżecki@ifzz .pl

dr Małgorzata Białek; m.bialek@ifzz.pl

prof. dr hab. Marian Czauderna; m.czauderna@ifzz.pl

dr Paweł Konieczka; p.konieczka@ifzz.pl

dr hab. Barbara Kowalik, prof. IFŻZ; b.kowalik@ifzz.pl

mgr Katarzyna Krajewska; k.krajewska@ifzz.pl

dr Małgorzata Majewska; m.majewska@ifzz.pl

dr hab. Paweł Kowalczyk; p.kowalczyk@ifzz.pl

dr Jacek Michalski; j.michalski@ifzz.pl

dr hab. Renata Miltko; r.miltko@ifzz.pl

prof. dr hab. Stanisława Raj; s.raj@ifzz.pl

dr hab. Grzegorz Skiba, prof. IFŻZ; g.skiba@ifzz.pl

prof. dr hab. Jacek Skomiał; j.skomial@ifzz.pl

prof. dr hab. Stefania Smulikowska; s.smulikowska@ifzz.pl

dr hab. Ewa Święch, prof. IFŻZ; e.swiech@ifzz.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

mgr Aneta Kędzierska, a.kedzierska@ifzz .pl

mgr Edyta Więsyk, e.wiesyk@ifzz.pl

mgr Katarzyna Ząbek, k.zabek@ifzz.pl

Katarzyna Golba

Joanna Kopycka

Zdzisław Obrębski

Główne kierunki badań Zakładu Żywienia Zwierząt

 • Identyfikacja i charakterystyka drobnoustrojów zasiedlających komory fermentacyjne przewodu pokarmowego ssaków.
 • Izolacja i hodowla mikroorganizmów w warunkach in vitro.
 • Określenie zmian jakościowych i ilościowych symbiotycznej mikroflory i mikrofauny żwacza pod wpływem bioaktywnych składników pokarmu.
 • Udział orzęsków żwaczowych w procesach metanogenzy i gospodarki lipidowej.
 • Izolacja i charakterystyka enzymów pochodzenia mikrobiologicznego katalizujących trawienie węglowodanów zapasowych i strukturalnych (pochodzenia roślinnego i mikrobiologicznego) w żwaczu.
 • Wpływ stosowanych dodatków paszowych na wskaźniki procesów trawiennych w żwaczu i jelicie cienkim oraz wyniki produkcyjne i jakość mięsa.
 • Rozkład składników pokarmowych pasz metodą in sacco w żwaczu.
 • Doskonalenie i opracowywanie metod oznaczania zawartości wybranych składników pokarmowych oraz wskaźników rozmiaru syntezy białka drobnoustrojów w żwaczu.
 • Charakterystyka aktywności flory bakteryjnej jelita grubego zwierząt monogastrycznych.
 • Krajowe źródła białka w żywieniu prosiąt i kurcząt.
 • Dieta a stres oksydacyjny w organizmach prosiąt i kurcząt.
 • Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą nasion roślin bobowatych w badaniach na drobiu i prosiętach.
 • Wpływ związków bioaktywnych na układ odpornościowy przewodu pokarmowego zwierząt monogastrycznych.
 • Wykorzystanie metod in vitro w badaniach strawności składników pokarmowych i aktywności flory bakteryjnej.
 • Badania nad wpływem włókna pokarmowego na fizjologię przewodu pokarmowego.
 • Wpływ czynników żywieniowych na dobrostan, wzrost świń i jakość produktów.
 • Jakość produktów zwierzęcych w zależności od czynników żywieniowych i endogennych.
 • Fizjologiczna rola izomerów CLA w programowaniu stanu zdrowia potomstwa poprzez sposób żywienia matek w warunkach procesu nowotworowego na modelu szczurzym.
 • Wpływ olejów oraz antyutleniaczy na profil kwasów tłuszczowych, aminokwasów, status antyoksydacyjny i zawartość cholesterolu w wybranych tkankach zwierząt.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Identyfikacja i charakterystyka nowego gatunku bakterii Treponema zioleckii (Piknova i wsp., 2008. FEMS Microbiology Letters, 289, 166-172) oraz opracowanie metody określania biomasy bakterii na podstawie zawartości mureiny (Bełżecki i wsp., 2012. Journal of Animal and Feed Sciences, 21, 624-634).
 • Wykazanie, że orzęski żwaczowe mogą być wykorzystywane, jako potencjalne źródło wodoru w ogniwach paliwowych służących do pozyskiwania energii elektrycznej (Piela i wsp., 2010. Journal of Microbiology and Biotechnology, 20, 1092-1100) oraz, że dysponują one kompletem enzymów zdolnych do rozkładu węglowodanów, w tym chityny (Miltko i wsp., 2015. Journal of Animal and Feed Sciences, 24, 203-207; Miltko i wsp., 2016. Archives of Animal Nutrition, 70, 425-440).
 • Wykazanie, że fruktany typu inulinowego mogą przyczyniać się do poprawy dobrostanu prosiąt przez zwiększanie populacji bakterii z rodzaju Bifidobacterium, działanie przeciwzapalne, hipocholesterolemiczne oraz korzystny wpływ na absorpcję składników mineralnych i działanie antyoksydacyjne (Lepczynski i wsp., 2015. Journal of Physiology and Pharmacology, 66, 47-55; Herosimczyk i wsp., 2015. Polish Journal of Veterinary Sciences, 18, 541-548; Barszcz i wsp., 2016. Archives of Animal Nutrition, 70, 278-292; Robak i wsp., 2016. Archives Aniaml Breeding, 59, 267-274; Lepczyński i wsp., 2016. Journal of Animal and Feed Sciences, 25, 343-347; Herosimczyk i wsp., 2017. Livestock Science, 203. 54-62; Lepczyński i wsp., 2017. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101, e225-e236; Barszcz i wsp., 2018. Animal Production Science, 58, 1109-1118).
 • Wykazanie, że metody in vitro oznaczania strawności składników pokarmowych pasz z udziałem roślin bobowatych, mogą stanowić alternatywę dla doświadczeń na zwierzętach (Tuśnio i wsp., 2017. PLoS One, 12, e0169467).
 • Wykazanie, że rodzaj i ilość białka w diecie oraz węglowodany złożone wpływają na jelito grube szczurów w zależności od wpływu na masę treści pokarmowej jelita ślepego (Taciak i wsp., 2015. PLoS One, 10, e0142176).
 • Stwierdzenie, że dodatek inuliny redukuje negatywny wpływ wysokotłuszczowej diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe na właściwości kości rosnących świń (Sobol I wsp., British Journal of Nutrition, przyjęta do druku (BJN-RA-17-1107, Accepted 27 February 2018).
 • Określenie zależności pomiędzy żywieniem odsadzonych świń paszą bez dodatku fosforu mineralnego a wzrostem, stopniem zmineralizowania, cechami geometrycznymi i wytrzymałością kości. [Skiba i wsp., 2015. Archives of Animal Nutrition, 69, 4, 267–275; Skiba i wsp., 2017. Archives of Animal Nutrition, 71, 1, 81–92).
 • Wykazanie, że niska proporcja kwasów PUFA n-6/n-3 oraz zwiększona dawka witaminy E w diecie kurcząt powodują uszkodzenia DNA komórek nabłonka jelit oraz negatywnie oddziałują na jego mikrostrukturę (Konieczka i wsp., 2018. Poultry Science 97, 149-158).
 • Wykazanie, wpływu profilu lipidowego diety na układ odpornościowy kurcząt. (Konieczka i wsp., 2017. Poultry Science 96, 359-369).
 • Wykazanie, że kwas karnozynowy i selenian podany do dawki pokarmowej zawierającej olej rybny i rzepakowy zmniejsza rozmiar emisji metanu oraz dwutlenku węgla przez jagnięta (Miltko i wsp., 2016. Acta Veterinaria (Beograd), 66, 373-391).
 • Wykazanie, że olej z nasion granatowca właściwego powoduje zmiany w składzie i zawartości kwasów tłuszczowych, obniża aktywność desaturaz i ogranicza powstawanie produktów oksydacji lipidów w wątrobie szczurów (Białek A. i wsp., 2017. Prostaglandins and Other Lipid Mediators, 131, 9-16).

Aktualnie realizowane projekty

 • Projekt MRiRW Uchwała RM Nr 222/2015. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, 2016-2020.
 • Projekt NCN „Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu”, 2016-2019
 • Projekt przyznany przez British Poultry Science LTD „Biofilm modulation in the gut of broiler chickens using different protein sources and prebiotics”, 2017-2018.