Zakład Inżynierii Genetycznej

Kadra

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Przemysław Herman, prof. IFŻZ; a.herman@ifzz.pl

Pracownicy naukowi:

dr hab. inż. Anna Antuszewicz, prof. IFŻZ; a.antuszewicz@ifzz.pl

dr inż. Agata Krawczyńska; a.krawczynska@ifzz.pl

dr Karolina Wojtulewicz (doktorant); k.wojtulewicz@ifzz.pl

mgr inż. Maciej Wójcik (doktorant); m.wojcik@ifzz.pl

lek wet. Monika Tomczyk (doktorant); m.tomczyk@ifzz.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

mgr Joanna Bochenek; j.bochenek@ifzz.pl

Bartosz Pawlina; b.pawlina@ifzz.pl

Główne kierunki badań Zakładu Inżynierii Genetycznej

 • Bilateralne oddziaływania pomiędzy układem immunologicznym i neuroendokrynnym
 • Wpływ fotoperiodu na przebieg procesów zapalnych i aktywność sekrecją neurohormonalnych osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowej i podwzgórzowo-przysadkowo-somatotropowej;
 • Rola endogennych mechanizmów przeciwzapalnych w hamowaniu stanu zapalnego ośrodkowego układu nerwowego;
 • Wpływ adipokin na aktywność sekrecyjną układu krwionośnego;
 • Wpływ peptydów regulacyjnych i związków pochodzenia bakteryjnego na procesy fizjologiczne zachodzące w przewodzie pokarmowym.

W Zakładzie prowadzone są badania in vitro (linie komórkowe, hodowle pierwotne, hodowle eksplantów tkankowych) jak i in vivo na modelach zwierzęcych takich jak owca i szczur.

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wykazanie, że bezpośrednie działanie prozapalnej, plejotropowej cytokiny – interleukiny (IL)-1β na komórki gonadotropowe przysadki może być jedną z przyczyn zaburzeń procesu rozrodu, które towarzyszą stanom zapalnym.

  Herman A.P., Krawczyńska A., Bochenek J., Dobek E., Herman A., Tomaszewska-Zaremba D. LPS induced inflammation potentiates the IL-1β-mediated reduction of LH secretion from the anterior pituitary explants. Clinical & Developmental Immunology. 2013:926937.

  http://dx.doi.org/10.1155/2013/926937

 • W badaniach in vitro i in vivo stwierdzono, że ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za wywoływanie zaburzeń sekrecji melatoniny w szyszynce w czasie stanu zapalnego jest IL-1β.

  Herman A.P., Bochenek J., Skipor J., Król K., Krawczyńska A., Antushevich H., Pawlina B., Marciniak E., Tomaszewska-Zaremba D. Interleukin-1β modulates melatonin secretion in ovine pineal gland: ex vivo study. BioMed Research International. 2015: 526464.

  http://dx.doi.org/10.1155/2015/526464

  Herman A. P., Bochenek J., Król K., Krawczyńska A., Antushevich H., Pawlina B., Herman A., Romanowicz K., Tomaszewska-Zaremba D. Central interleukin-1β suppresses the nocturnal secretion of melatonin. Mediators of Inflammation. 2016, 2016:2589483.

  http://dx.doi.org/10.1155/2016/2589483

 • Wykazano, że farmakologiczne zahamowanie aktywności acetylocholinesterazy prowadzi do zmniejszenia syntezy prozapalnych cytokin w OUN przez co uwalnia sekrecję GnRH i LH od hamującego wpływu stanu zapalnego.

  Herman A.P., Krawczyńska A., Bochenek J., Haziak K., Romanowicz K., Misztal T., Antushevich H., Herman A., Tomaszewska – Zaremba D. The effect of rivastigmine on the LPS-induced suppression of GnRH/LH secretion during the follicular phase of the estrous cycle in ewes. Animal Reproduction Science. 2013; 138: 203-212.

  https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2013.03.005

  Herman A.P., Krawczyńska A., Bochenek J., Haziak K., Antushevitch H., Herman A., Tomaszewska – Zaremba D. Inhibition of acetylcholinesterase activity by rivastigmine decreases LPS-induced interleukin-1β expression in the hypothalamus of ewes. Domestic Animal Endocrinology. 2013; 44: 109 – 114.

  https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2012.10.003

  Herman A.P., Skipor J., Krawczyńska A., Bochenek J., Wojtulewicz K., Antushevich H., Herman A., Paczesna K., Romanowicz K., Tomaszewska-Zaremba D. Peripheral inhibitor of AChE, neostigmine, prevents the inflammatory dependent suppression of GnRH/LH secretion during the Follicular phase of the estrous cycle. BioMedResearch International. 2017, 2017: 6823209.

  https://doi.org/10.1155/2017/6823209

 • Wykazano, że apelina reguluje syntezę enzymów trawiennych oraz dojrzewanie przewodu pokarmowego szczura, aczkolwiek wpływ tego hormonu na procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym może być odmienny w organizmie młodym i dorosłym.

  Antushevich H., Pawlina B., Kapica M., Krawczyńska A., Herman A.P., Kuwahara A., Kato I., Zabielski R. Influence of fundectomy and intraperitoneal or intragastric administration of apelin on apoptosis, mitosis, and DNA repair enzyme OGG 1,2 expression in adult rats gastrointestinal tract and pancrease. Journal of Physiology and Pharmacology. 2013, 64: 423 – 428.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101388

  Antushevich H., Bierła J., Pawlina B., Kapica M., Krawczynska A., Herman A.P., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. Apelin’s effects on young rat gastrointestinal tract maturation. Peptides. 2015, 65: 1 – 5.

  https://doi.org/10.1016/j.peptides.2014.11.011

 • Stwierdzono, że zarówno u zwierząt młodych jak i dorosłych apelina wydaje się być ważnym czynnikiem stymulującym syntezę lipazy trzustkowej, co wskazuje na istotną rolę tego peptydu w regulacji trawienia oraz metabolizmu tłuszczów.

  Antushevich H., Kapica M., Krawczyńska A., Herman A.P., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. The role of apelin in the modulation of gastric and pancreatic enzymes activity in adult rats. Journal of Physiology and Pharmacology. 2016, 67: 403 – 409.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27512001

  Antushevich H., Kapica M., Kuwahara A., Kato I., Krawczyńska A., Herman A.P., Pawlina B., Zabielski R. The role of apelin - 13 in gastrointestinal enzymes activity in young rats. Journal of Animal and Feed Sciences. 2016, 25: 160 – 166.

  https://doi.org/10.22358/jafs/65576/2016

 • Na modelu szczurzym z dożylną iniekcją nanocząsteczek srebra (AgNPs) i dwutlenku tytanu (TiO2NPs) stwierdzono, że nanocząsteczki wpływają na parametru stresu oksydacyjnego oraz potencjał antyoksydacyjny mózgu równocześnie zaburzając aktywność układu renina-angiotensyna.

  Krawczyńska A., Dziendzikowska K., Gromadzka-Ostrowska J., Lankoff A., Herman A.P., Oczkowski M., Królikowski T., Wilczak J., Wojewódzka M., Kruszewski M. Silver and titanium dioxide nanoparticles alter oxidative/inflammatory response and renin-angiotensin system in brain. Food and Chemical Toxicology. 2015, 85: 96-105.

  https://doi.org/10.1016/j.fct.2015.08.005

Aktualnie realizowane projekty

 • Grant OPUS nr UMO-2017/25/B/NZ9/00225 – Narodowe Centrum Nauki – „Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego w stanie fizjologicznym i stresie immunologicznym
 • Grant Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01473 – Narodowe Centrum Nauki – „Mechanizmy pośredniczące w indukcji stanu oporności na hormon wzrostu w odpowiedzi na stres immunologiczny
 • Grant Preludium UMO-2016/23/N/NZ9/02145 – Narodowe Centrum Nauki – „Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara biologicznego w części guzowatej przysadki owcy”